Kryteria wyboru systemu ERP

Zarządzanie magazynem: by towary były dostępne

 

Aby wspierać rozwój firmy i jej klientów, obiekty i procesy magazynowe muszą być maksymalnie sprawne i uporządkowane. Należy dążyć do utrzymania optymalnego zatrudnienia i wykorzystania wszelkiej dostępnej powierzchni do płynnej realizacji zamówień. Ponieważ magazynierzy na ogół nie są specjalistami od komputerów i oprogramowania, dlatego system ERP z obsługą magazynu musi być intuicyjny i prosty w obsłudze, a do tego bardzo praktyczny.

(Proszę zapisać wartości aktualne – jeżeli są znane – i określić, do jakich by Państwo chcieli dojść.)

 

Kryteria dochodowego zarządzania magazynem Obecnie Docelowo
Wydajność systemu zapewnienia jakości
Dokładność pobierania towarów pod zamówienia
Możliwość optymalizacji trasy kompletacji zamówień w magazynie
Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w magazynie
Wydajność działania strefy przyjęć towarów
Możliwość optymalizowania wykorzystania powierzchni magazynowej
Sprawność przesunięć magazynowych
Liczba obsługiwanych obiektów magazynowych i dystrybucyjnych
Łatwość zarządzania wieloma magazynami
Sprawność pakowania
Możliwość sprawnego zarządzania kompletacją
Sprawność strefy wydań magazynowych

 

Z życia firmy


Kierownicy magazynów firmy Cronus zlokalizowanych w Poznaniu i w Krakowie często mają trudności z wymianą informacji i dokumentów magazynowych i przyznają, że obsługa magazynów odbywa się nieefektywnie i jest zbyt droga. Na przykład – zakład firmy zlokalizowany w Poznaniu wytwarza przyrząd pomiarowy zawierający szereg części składowanych w magazynie w Krakowie i za każdym razem trzeba zatelefonować, żeby upewnić się, czy części są dostępne i uruchomić wysyłkę. Obydwa magazyny pracują w ruchu ciągłym. Nocna zmiana kompletuje zamówienia, rozwozi towary na magazyn i pakuje to, czego nie spakowano do końca dnia. Zarówno dyrektor operacyjny, dyrektor finansowy jak i przeciążeni kierownicy magazynów chcieliby mieć uporządkowane działanie magazynów tak, aby można było wyeliminować zmianę nocną, zwiększając sprawność pracy magazynierów.