Czy obecnie posiadane systemy ograniczają swobodę działania firmy?

1) Czy pracownicy muszą wprowadzać i pobierać informację do i z wielu różnych programów – już zbyt wielu, przez co zaczynają się mylić?

2) Czy ze względu na zróżnicowanie programów, pracownicy jednego działu nie mogą wymieniać czy łączyć informacji z informacjami pracowników sąsiednich działów?

3) Czy administratorzy systemu zaczynają być zalewani niespotykaną dotąd ilością żądań wprowadzania różnych kombinacji programowych, przez które obecne oprogramowanie już ledwo daje sobie radę?

4) Czy inwestycje w obecne oprogramowanie cały czas rośnie, a wcale nie wygląda na to, żeby ludzie pracowali wydajniej?

5) Czy kupili Państwo drugą firmę i teraz w jakiś sposób trzeba połączyć systemy informatyczne obydwu przedsiębiorstw?

Jeżeli odpowiedziałeś 2 x TAK to znaczy, że czas wdrożyć system ERP!

Z życia firmy

Cronus kilka lat temu nabyła drugą małą firmę, ale nigdy nie było okazji, by zintegrować dane i systemy obydwu przedsiębiorstw. Rezultat?

1) Zdublowane bazy danych o zapasach, zamówieniach i kontaktach z klientami.

2) Bardzo trudno jest znaleźć i zespolić informacje o klientach, którzy kupują towar w obydwu firmach, co odbija się na poziomie ich obsługi.

3) Nieliczni informatycy firmowi zaczynają spełniać rolę szperaczy, wyszukujących w systemach dane o klientach i ich transakcjach.

 

Jak dobrze są w stanie Państwo planować i prowadzić działalność?

Oczywiście wszystkie informacje o działalności firmy i preferencjach klientów są gdzieś w firmowych systemach, ale nie da się do nich łatwo dostać, przez co są bezużyteczne do planowania strategicznego. Także główni kontrahenci i dostawcy nie mogą sprawnie z Państwem współpracować nie mając dostępu do danych i procesów firmy.

Z życia firmy

Marek, wiceprezes do spraw sprzedaży w firmie Cronus chce opracować prognozę sprzedaży na najbliższy rok. Firma jest dochodowa od chwili założenia na początku lat dziewięćdziesiątych i jej działalność nie ma charakteru sezonowego. Ale mimo tego, Nowak ma problemy ze znalezieniem danych o sprzedaży w przeszłości i stworzeniem racjonalnych prognoz. Podczas spotkania z dyrektorką finansową – Magdą okazuje się, że ona ma ten sam problem. Mimo, że firmie Cronus dobrze idzie, bez wglądu w aktualne dane o wynikach jej kierownictwo praktycznie nie może planować przyszłości i rozwoju firmy.