Które funkcje/moduły systemu ERP potrzebuję?

Na sprawę można też spojrzeć pod zupełnie innym kątem – jakie korzyści może zapewnić system ERP w następujących krytycznych obszarach działalności:

Dystrybucja i łańcuch dostaw: czy zawsze właściwe towary trafiają we właściwe miejsca w terminie?
Jakie usprawnienia by się przydały w zarządzaniu łańcuchem dostaw: zapasami, magazynami, zamówieniami i zaopatrzeniem? Czy prognozy sprzedaży są trafne i pewne i czy są bezpośrednio przekładane na planowanie zaopatrzenia materiałowego i towarowego? Dobry system wspomagania zarządzania firmą może zwiększyć sprawność działania w obszarze dystrybucji i zarządzania łańcuchem dostaw, pomóc w opanowaniu kosztów i optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów z lepszymi rezultatami.

Produkcja: czy są Państwo w stanie produkować to, czego życzą sobie klienci, lepiej i sprawniej?
A co by było, gdyby mogli Państwo opracowywać, wytwarzać lub montować wyroby szybciej lub z mniejszymi kosztami ogólnymi? A jakość produkcji – czy nie byłoby dobrze podnieść powtarzalną jakość produkcji poprzez skuteczny system zapewniania jakości? Oprócz powyższych powodów, wiele firm wprowadza systemy wspomagania zarządzania produkcją po to, by móc szybciej i elastyczniej reagować na zmiany trendów rynkowych i działania konkurencji.

Z życia firmy

Cronus zaczęła skutecznie konkurować ze znacznie większymi firmami. Ale wielcy konkurenci mają pewną przewagę – wdrożyli systemy ERP pozwalające im na szybkie dostosowywanie produktów do indywidualnych wymagań klientów, a także zaskakująco szybkie opracowywanie i wprowadzanie na rynek produktów zupełnie nowych. Gdyby firma Cronus próbowała robić to samo, zaczęłyby się problemy z jakością. Szymon, dyrektor operacyjny, dostrzega ogromny potencjał drzemiący w optymalizacji procesów produkcyjnych. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że Cronus nie dysponuje ani funduszami ani ludźmi, których większe firmy mogły przesunąć do rozwiązania problemów produkcyjnych.

 

FINANSE – Czy firma działa zgodnie z założoną strategią?

Oczywiście uważnie śledzą Państwo wyniki finansowe firmy i zdarzenia gospodarcze na nią wpływające, zarządzając finansami w najsprawniejszy do osiągnięcia sposób. A gdyby mogli Państwo zmniejszyć czasochłonność tej pracy i ją uprościć, mając łatwiejszy dostęp do krytycznych informacji finansowych? Dobry system może na przykład zminimalizować czasochłonność i pracochłonność zamknięcia miesiąca przez pracowników. A prosty w obsłudze interfejs może ograniczyć ludzkie pomyłki w obliczeniach finansowych. Dobry system gospodarki finansowej może również pozwolić na generowanie przekrojowych sprawozdań finansowych, opartych na wszystkich istotnych informacjach firmowych.

Z życia firmy

Prezes firmy Piotr i jej dyrektor finansowy Witold rozważają możliwość wprowadzenia firmy na giełdę. Ale w takiej sytuacji firma będzie musiała uporządkować gospodarkę finansową i spełnić wymagania na dodatkową sprawozdawczość giełdową. Jednak nawet, gdy firma pozostaje pozagiełdową spółką prywatną, jej właścicieli interesuje wiarygodność i sprawność zarządzania finansowego i sprawozdawczości. Ponadto, niektórzy z konkurentów zaoferowali dobrowolne poddanie się wymogom ustawy o kontroli finansowej i przez to Cronus też musi wykazać, że jest jej w stanie sprostać. Ale stosowanie „najlepszych praktyk” bez wspomożenia ich sprawnym systemem informatycznym będzie drogie i czasochłonne.

 

Co dalej – określenie i zaprojektowanie rozwiązania

Wiedzą już Państwo nieco więcej o tym, czym są informatyczne systemy ERP do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, jakie główne obszary działania firmy warto usprawnić i że nadeszła właściwa pora, by firmę wyposażyć w systemy następnej generacji. To dobry moment, by zadbać o dokonanie właściwego wyboru.