Kryteria wyboru systemu ERP: zarządzanie zapasami/towarami

Przekształcenie ośrodka kosztów w generator przychodów

Tak długo, jak towary przemieszczają się zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, tak długo przynoszą zyski. Zalegające zapasy to niepotrzebnie zamrożone pieniądze. Aby utrzymać produktywność inwestycji w towar potrzebny jest sprawny i elastyczny system zarządzania pozwalający na utrzymywanie optymalnych poziomów zapasów. System ERP obejmujący zarządzanie łańcuchem dostaw w tym dystrybucję zapasów może zapewnić dochodowy ruch towarów z magazynów do klientów.

(Proszę zapisać wartości aktualne – jeżeli są znane – i określić, do jakich by Państwo chcieli dojść.)

Kryteria ogólne Obecnie Docelowo
Średni czas rotacji
Zapasy rotujące jako % całego stanu magazynowego
Zapasy nierotujące jako % całego stanu magazynowego
Pełna ścieżka rewizyjna każdej pozycji magazynowej
Możliwość składowania zapasów na wielu regałach i pojemnikach (WMS)
Dostępność w czasie rzeczywistym informacji o stanach magazynowych
Możliwość zwiększenia ceny zakupu poprzez dodanie kosztów transportu
Wiele jednostek miar z możliwością wzajemnego przeliczania
Łatwa zmiana cen sprzedaży
Określenie zapotrzebowania magazynowego i optymalnego stanu
Możliwość zarządzania partią/serią/datą ważności
Obsługa skanerów kodów kreskowych

Z życia firmy

Komitet sterujący Cronus przeprowadził telekonferencję z kierownikami ds. zaopatrzenia, transportu i magazynów by ustalić powyższe kryteria zarządzania zapasami. Uczestnicy z chęcią przedstawili problemy z błędami w stanach magazynowych, brakami towarów, towarami zalegającymi i brakiem możliwości sprawdzenia historii pozycji magazynowych i ich kosztów. Jeden z klientów firmy już zagroził, że poszuka sobie innego kontrahenta, jeżeli Cronus nie będzie mu w stanie zapewniać terminowych właściwych ilościowo dostaw, by z kolei on mógł terminowo produkować i wysyłać swoje wyroby. Marek i jego handlowcy są szczególnie zainteresowani możliwością składania klientom realistycznych obietnic. Dyrektor handlowy Sławek podkreśla też wysokie koszty transportu, a także towarów zalegających i wolno zbywalnych.