Co to jest system ERP?

Głównym celem systemów klasy ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwajest integracja wszystkich działów i funkcji w firmie. Integracja polega na wykorzystaniu wspólnej bazy danych w ramach jednego systemu, dzięki czemu firma posługuje się tylko jednym zbiorem danych.

Zapewnienie dostępu do aktualnych i poprawnych informacji jest jednym z wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa. Jest to kluczowy czynnik w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Często zdarza się, że informacje firmowe są rozproszone w kilku bazach danych lub kilku programach. Przykładowo dane dotyczące stanów magazynowych znajdują się w jednej bazie, a informacje o klientach – w innej. W wielu przypadkach bazy danych to „systemy wyspowe lub samodzielne” (niezintegrowane i działające niezależnie od siebie).


Poradnik wyboru systemu ERP:

Co oznacza “system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem”?

Od czego zacząć wybór systemu ERP?

Czy obecnie posiadane systemy ograniczają swobodę działania firmy?

Które funkcje/moduły systemu ERP potrzebuję?

Zadania przed wyborem systemu ERP: cele, plan, budżet

Przeprowadzenie wstępnego rozpoznania systemów ERP

Przygotowanie procesu wyboru systemu ERP

Kryteria wyboru systemu ERP: określenie podstaw