Znaczenie raportowania i analizy biznesowej

Zainteresowanie analizą biznesową odzwierciedla potrzebę zastosowania narzędzia do zarządzania finansami, które można zintegrować z pozostałymi systemami, z których firma korzysta lub będzie korzystać w przyszłości. Połączenie danych w jednym, scentralizowanym magazynie sprawia, że są one dostępne dla procesów raportowania i tworzenia zapytań analitycznych.

Zdaniem jednego z analityków analiza biznesowa wyprzedziła bezpieczeństwo i stała się głównym priorytetem technologicznym w ostatnich latach. Przedsiębiorstwa wykorzystują ją, aby sprostać typowym wyzwaniom, takim jak:

  • zwiększająca się objętość danych i zbyt duża liczba „wysp informacyjnych”, w tym danych przechowywanych na komputerach osobistych;
  • brak jednego, prostego rozwiązania w zakresie raportowania i analizy operacyjnej;
  • potrzeba lepszej kontroli budżetu i finansów;
  • strach przed wykorzystaniem nowych technologii, które mogą być niekompatybilne z dotychczas stosowanymi systemami;
  • potrzeba rozpoznania zmian w wynikach sprzedaży produktu lub usługi;
  • potrzeba „prawdy obiektywnej”, która umożliwi tworzenie raportów modeli finansowych na podstawie tych samych, podstawowych danych.

Wyzwanie dla mniejszych przedsiębiorstw

Korzystanie z analizy biznesowej może stanowić wyzwanie dla małych lub średnich firm, które zazwyczaj zatrudniają niewielu specjalistów w dziedzinie informatyki lub technologii związanych z raportowaniem i rozwiązaniami analitycznymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie dysponują również infrastrukturą potrzebną do tego, aby wdrożyć magazyn danych oraz procesy wyodrębniania, transformowania i ładowania danych, które pozwalają importować informacje z różnych źródeł do jednolitej, relacyjnej bazy danych.

Na szczęście w ostatnich latach koszty związane z infrastrukturą potrzebną do wdrożenia analizy biznesowej znacznie zmalały. Mimo to nadal należy zachować ostrożność podczas wyboru systemu zarządzania finansami. Firmy potrzebują oprogramowania, które można w prosty sposób zintegrować z innymi rozwiązaniami, takimi jak relacyjna baza danych oraz narzędzia sprawozdawcze i analityczne konieczne do tworzenia analizy biznesowej.

Microsoft Dynamics NAV wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw oferując wbudowane narzędzia do analizy danych korzystające na najnowszych technologii Microsoft. Korzystanie z narzędzi analitycznych Microsoft Dynamics pozwala osiągnąć podobne wyniki i korzyści, jak z rozwiązań Business Intelligence.

Zastosowanie narzędzi analitycznych (BI) w celu przyspieszenia reakcji na zapytania

Firmy, które przechowują zwiększające się ilości danych, często wykorzystują do tego celu systemy analizy biznesowej (BI lub OLAP). Systemy te działają w oparciu o bazę danych umożliwiającą wykorzystywanie danych do tworzenia zapytań i raportów bez konieczności obciążania bazy danych związanych z przetwarzaniem transakcji online. Dane, do których często powstają zapytania, są agregowane, w wyniku czego przechowuje się je w postaci wielowymiarowych modułów o strukturze przypominającej tabelę. Cechuje je bardzo krótki czas odpowiedzi na zapytania doraźne. Priorytetem podczas projektowania rozwiązania OLAP powinna być łatwość jego wykorzystania do tworzenia, wdrażania i utrzymywania modułów, a także dodawania i usuwania wymiarów.

Wymiary służą do mapowania informacji z tabeli magazynu danych i tworzenia poziomów, np. wymiarów geograficznych z poziomami takimi jak kontynent, kraj, stan/prowincja i miasto. Wymiary powinny być tworzone niezależnie i rozdzielane między modułami, co pozwoli zachować łatwość tworzenia modułów oraz zapewni spójność podsumowywanych danych analizy biznesowej.

zarzadzanie-finansamiWięcej informacji na temat możliwości Microsoft Dynamics NAV skierowanych do przedsiębiorstw działających w branży finansowej, znajdziecie Państwo w przewodniku:Zarządzanie Finansami w Microsft Dynamics NAV