Innowacyjny interfejs użytkownika Microsoft Dynamics NAV

Kompleksowość systemu ERP – Microsoft Dynamics NAV pozwala firmom usprawnić i zautomatyzować procesy związane z działalnością, od potwierdzania zleceń sprzedaży lub zakupu przez odbiór towarów w magazynie, ich konfekcjonowanie i wysyłkę aż po fakturowanie. Jednokrotne wprowadzanie danych pozwala zminimalizować liczbę błędów, skupić uwagę personelu na ważniejszych czynnościach i dopilnować, aby każdy pracownik podejmował decyzje na podstawie precyzyjnych i aktualnych informacji. Dane przepływają bezpośrednio z jednego procesu do kolejnego, a zakończenie jednego zadania może automatycznie wywołać natychmiastowe rozpoczęcie następnego. Pozwala to przyspieszyć cykle zamówień i zwiększyć odsetek dostaw wykonywanych punktualnie.

Dzięki Microsoft Dynamics NAV w Twoim przedsiębiorstwie będzie można:

 • usprawnić proces przyjmowania towaru, w tym powiązania ze zleceniami zakupu i innymi dokumentami źródłowymi, a także zoptymalizować księgowanie przyjęć i automatyczne zatwierdzanie zapasów
 • sterować wydawaniem towarów na podstawie algorytmów dotyczących określonych wcześniej kryteriów takich jak poziom sprzedaży danego produktu lub jego wykorzystanie, co umożliwi skierowanie go do odpowiedniej lokalizacji już na samym początku i uniknięcie późniejszych przesunięć
 • wybierać produkty do wystawienia lub wysłania i korzystać z poleceń przeładowania, aby osiągnąć większą wydajność, a także skorzystać z zasady first-expired/first-out (FEFO), która wykorzystuje terminy trwałości towarów do określenia, które produkty należy wybrać
 • opracowywać plany produkcji i zaopatrzenia na podstawie rzeczywistego popytu, czasów trwania procesów i wielkości produkcji, redukując w ten sposób zapasy i długości cykli oraz maksymalizując produktywność pracowników i aktywów
 • zwiększać elastyczność planów produkcji, szybko zmieniać plany dotyczące wielkości i polityki produkcji oraz wybierać optymalne procesy produkcyjne, dostosowane do zmieniających się warunków i nastawione na maksymalizację zyskowności,
 • poprawiać działanie serwisu bez podnoszenia kosztów dzięki rejestrowaniu wszystkich przedmiotów i części serwisu, śledzeniu umów dotyczących poziomu usług oraz monitorowaniu stanu przedmiotów serwisu i historii uzupełnień
 • szybko wybierać najbardziej opłacalnego przewoźnika, śledzić dostawy i udostępniać klientom informacje o stanie realizacji zamówienia
 • automatycznie tworzyć etykiety wysyłkowe i manifesty
 • włączać zwroty ze sprzedaży do zapasów, wprowadzać do nich poprawki albo klasyfikować je jako towary uszkodzone lub odpady
 • skracać cykle zamówienie–zapłata i zaopatrzenie–zapłata poprzez wyeliminowanie procedur przeprowadzanych ręcznie i opóźnień w przesyłaniu danych między procesami związanymi z łańcuchem dostaw i fakturowaniem
 • we właściwym momencie podnosić wydajność operacji i śledzenia towarów, wykorzystując identyfikację radiową (RFID), kody kreskowe lub inne systemy automatycznego gromadzenia danych (ADCS)

Widok główny użytkownika – Specjalista ds. sprzedaży

Widok główny użytkownika – Dyr. Finansowy