Nowe, ulepszone funkcje zarządzania łańcuchem dostaw w Microsoft Dynamics NAV

Śledzenie zapasu

Dokładniejsza funkcja monitorowania zapasu ułatwia przeglądanie, śledzenie i wyszukiwanie towarów w trakcie procesów produkcji i dystrybucji — od surowców po wysyłkę gotowych produktów. Usprawnienia obejmują:

 • możliwość korekty nieprawidłowo wprowadzonych danych
 • wgląd w błędy związane z wyświetlaniem innych poziomów dostępnych towarów u różnych użytkowników
 • wielowierszową selekcję umożliwiającą personelowi szybszą pracę i utrzymanie stałego przepływu produktów
 • wsparcie dla procedury FEFO w celu zredukowania strat poniesionych w wyniku przekroczenia terminu trwałości towarów

Kalkulacja kosztów zapasów

Ulepszona funkcja sporządzania kosztorysu zapasów pomoże Ci zadbać o to, aby informacja dotycząca kosztów była dostępna dla księgowości i innych użytkowników.

Osiągnij przejrzystość przepływów kosztów i związanych z nimi wycen zapasów dzięki:

 • zwiększonej dynamice średnich kosztów jednostek (możliwej do zastosowania we wszystkich metodach kalkulacji), wykorzystującej średni koszt jednostki w danym okresie kalkulacji kosztów do wszystkich wpisów sporządzonych w tym okresie; bezpośredni dostęp do danego wpisu umożliwia łatwą ocenę wagi konkretnego problemu
 • możliwości śledzenia kosztów w księdze głównej, w tym pochodzenia kwot związanych z zapasami, a także udostępniania zawartych w niej danych do wyceny poszczególnych towarów (i odwrotnie)
 • narzędziu ujednolicającemu informacje z inwentaryzacji z danymi z księgi głównej, które tworzy powiązania pomiędzy kwotami kosztów zawartymi w wykazie zapasów a odpowiednimi rachunkami związanymi z zapasami znajdującymi się w księdze głównej, w zależności od konfiguracji księgowania
 • nowemu raportowi podziału kosztów zawierającemu podział wypływów z tytułu kosztów magazynowych na koszty magazynowe, koszty produkcji w toku (WIP) oraz koszty sprzedanych towarów (COGS), a także segregującemu koszty w zależności od materiału, wydajności, podwykonawcy, zapasów i innych czynników
Zadbaj o wiarygodność danych dotyczących kosztów, nie tracąc czasu i nerwów na weryfikację rezultatów.
 • zamknięcie okresów księgowania zapasów pokrywa się z okresami księgowymi, co zapobiega zmianie wartości zapasów dzięki zablokowaniu opcji księgowania transakcji i systemu
 • aktualizacja kosztów w statystyce sprzedaży ukazuje kwoty przychodów i kosztów na formularzu statystycznym, a odnośnym raportom standardowym nadaje status i formę oryginału
 • nowe zasady funkcjonowania wsadowego trybu rozliczenia kosztów zapobiegają pojawianiu się wartości „zero” lub „xx” w raportach wyceny zapasów między okresami. Rozliczenia księguje się w dniu fakturowania, a jeśli dany okres jest już zamknięty — pierwszego dnia okresu otwartego
 • ulepszona struktura księgowania zapasów w księdze głównej sprawia, że znajdujące się w niej zapisy są zawsze zgodne ze stanem faktycznym
 • średni koszt jednostki może być obliczany dla każdego dnia, tygodnia, miesiąca lub okresu księgowego