Optymalizuj procesy zachodzące w obrębie przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw

W pełni poznaj wyniki i możliwości swojej firmy oraz panujące w niej trendy, a także sprawnie przekształcaj dane w użyteczne informacje. Ponieważ system ERP – Microsoft Dynamics NAV dysponuje funkcjami sporządzania sprawozdań i analiz, Twoi pracownicy mogą szybko i łatwo dostać się do podsumowań i szczegółów wszystkich aspektów działalności, od poziomów zapasów po zyskowność.

Dzięki Microsoft Dynamics NAV będziesz mógł:

  • w łatwy sposób uzyskiwać dostęp do informacji, wyszukiwać je i porównywać — niezależnie od tego, gdzie są tworzone lub wykorzystywane — dzięki pełnej integracji pomiędzy aplikacjami związanymi z łańcuchem dostaw a innymi funkcjami dotyczącymi klientów, produkcji, zasobów i finansów
  • analizować koszty i działalność dostawców, aby znajdować potencjalne oszczędności lub identyfikować potrzebne zmiany
  • zająć się szczegółami związanymi z przychodami, trendami i zyskownością
  • szybko przetwarzać i analizować informacje oraz udostępniać je współpracownikom i partnerom handlowym za pomocą powszechnie znanych narzędzi, np. programów Outlook i Excel,
  • przedstawiać informacje w formie intuicyjnych tabel i sprawozdań umożliwiających precyzyjne planowanie i podejmowanie przemyślanych decyzji
  • opracowywać kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i karty wyników pozwalające zarządzać produktywnością, wybierać dostawców i przewoźników wykazujących najlepsze wyniki, przeprowadzać efektywne negocjacje, budować relacje z partnerami handlowymi i utrzymywać stałe tempo rozwoju
  • wykrywać trendy i zmiany na rynku pozwalające znajdować potencjalne nowe produkty, rynki zbytu i nowych klientów

Jednolita, odpowiednio zabezpieczona baza danych, współdzielone definicje oraz wsparcie dla usług przetwarzania analitycznego online (OLAP) umożliwiają szybki dostęp do potrzebnych informacji i dają pewność, że będą one precyzyjne i odpowiednie. Wbudowane w aplikację funkcje sporządzania sprawozdań i przeprowadzania analiz obejmują sprawozdania standardowe i wstępnie zdefiniowane, kreatora do tworzenia sprawozdań doraźnych (w tym indywidualnych sprawozdań dla poszczególnych klientów) oraz analizy wielowymiarowe. Dzięki temu, że Microsoft Dynamics NAV dostarcza spójne, przejrzyste i zrozumiałe informacje z całego łańcucha dostaw, poprawie ulegają wyniki każdego ogniwa w tym łańcuchu, zwiększa się zatem odsetek dostaw zrealizowanych na czas, zadowolenie klientów i zyskowność.