Usprawniaj proces uzupełniania zapasów i zarządzania nimi

Microsoft Dynamics NAV dostarcza firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym wyspecjalizowane narzędzia pozwalające oszczędzić czas potrzebny do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem zapasami i zmaksymalizować inwestowane w nie środki. Możliwość wszechstronnego śledzenia surowców, półproduktów i gotowych towarów utrzymuje działania w toku i dostarcza informacji o potrzebnych ulepszeniach, które mogą wpłynąć na przyspieszenie przepływu towarów przez łańcuch dostaw. Dzięki w pełni zintegrowanej funkcji zarządzania zasobami aplikacji Microsoft Dynamics NAV możesz:

 • stworzyć wielowymiarowe listy zapasów i przypisać do nich różne jednostki magazynowe (SKU), odniesienia lub jednostki miary (UOM), numery seryjne, numery partii, cechy fizyczne, terminy trwałości lub klasy wagowe
 • łatwo śledzić produkty od dostawcy do klienta, dzięki czemu spełnisz wymogi związane z monitorowaniem źródeł i łańcuchem kontroli
 • obniżyć koszty wynikające z utraty towaru lub jego przenoszenia dzięki opcji śledzenia zasobów i aktualnym informacjom, które pozwolą Ci podejmować trafne decyzje dotyczące uzupełniania zapasów i planowania produkcji
 • powiązać listy zapasów z wieloma lokalizacjami w celu uniknięcia wyczerpania towarów, skoordynować zapas bezpieczeństwa z uzupełnieniami oraz łatwo zidentyfikować lokalizację, z której dostawa jest najbardziej opłacalna
 • podzielić koszty inwentaryzacji zgodnie z kategoriami takimi jak materiały, ilość, podwykonawstwo i zapas, aby określić koszty sprzedanych towarów (COGS)
 • kontrolować zmiany wartości zapasów w czasie i uzyskiwać precyzyjny wgląd w koszty inwentaryzacji, określając jej krótsze okresy, które można zamknąć do księgowania w miarę upływu roku obrachunkowego
 • łatwo przeprowadzać fizyczne inwentaryzacje i ujednolicenia danych; możesz zastosować inwentaryzację ciągłą w celu osiągnięcia większej wydajności
 • uzyskać wgląd we wskaźniki obrotów magazynu, koszty, terminy trwałości, produkty trudno zbywalne, marże na towarach oraz zyskowność poszczególnych produktów lub ich linii

Zwiększaj wydajność uzupełniania zapasów (MRP)

Dzięki możliwości usprawnienia i zautomatyzowania procesów związanych z uzupełnianiem zapasów (MRP) oraz udoskonalenia procesu kupna będziesz mógł oszczędzić czas i pieniądze, redukując jednocześnie zapasy i przestawiając się na operacje bardziej skoncentrowane na popycie. Możesz zoptymalizować decyzje dotyczące uzupełnienia zapasów oraz wykorzystanie potrzebnego do tego czasu dzięki gotowym do użycia narzędziom służącym do planowania i uzupełniania zapasów – wystarczy wdrożyć system ERP. Narzędzia te pomogą Ci:

 • poznawać koszty pojedynczych produktów, wyceniać komponenty oraz wyliczać marże i w rezultacie prowadzić zyskowną politykę cenową
 • poznawać czasy realizacji, woluminy i cykle sprzedaży produktów; dzięki temu porozumiesz się z dostawcami
 • integrować informacje dotyczące zakupu i sprzedaży, aby umożliwić uzupełnianie zapasów we właściwym czasie
 • identyfikować zapasy poza magazynowe przeznaczone na oferty specjalne lub dostawę bezpośrednią
Aplikacja Microsoft Dynamics NAV uwolni Cię od problemów związanych z zapasami oraz rozszerzy możliwości poprawy wydajności zarządzania zasobami i zwiększy zwrot z nakładów na inwestycje w zapasy.