Wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw nigdy nie było tak trudne jak dziś. W czasach coraz bardziej globalnego środowiska biznesowego, w którym pojawia się wiele nowych kanałów dystrybucji i dostaw, firmy coraz częściej muszą funkcjonować ponad granicami geograficznymi i politycznymi. Rozwój globalnej konkurencji oznacza, że klienci w coraz większym stopniu mogą żądać niższych cen, szybszej realizacji zamówień i wyższej jakości usług. Jednocześnie wymagają większego wyboru i możliwości personalizowania produktów i ich opakowań, czego rezultatem jest wzrost kosztów związanych z pozyskiwaniem surowców i zarządzaniem zapasami. Poza tym zarówno klienci, jak i instytucje regulacyjne żądają od firm spełniania coraz większej liczby wymogów, od możliwości śledzenia materiałów po identyfikację radiową produktów (RFID). Aby sprostać tym wymaganiom, przedsiębiorstwa produkcyjne i/lub dystrybucyjne coraz bardziej skupiają się na uzyskiwaniu wyższej wydajności przeprowadzanych procesów, zmniejszeniu nakładów czasowych, obniżeniu kosztów i usprawnieniu działań (np. poprzez wdrożenie systemu ERP). Wiele firm wprowadza proste strategie produkcji i/lub nawiązuje bliższe relacje z dostawcami, przyspieszając w ten sposób przepływ towarów i informacji w obrębie łańcucha dostaw. Kolejnym popularnym rozwiązaniem jest outsourcing, jednak wiąże się on z dodatkowymi wyzwaniami wynikającymi z rozszerzania sieci dostawców o wielu niepowiązanych partnerów świadczących usługi na różnym poziomie. Często zarządzanie łańcuchem dostaw oznacza też prowadzenie działalności w różnych krajach, językach i walutach, co jeszcze bardziej komplikuje komunikację, współpracę i zarządzanie finansami.Mimo wszystkich tych wyzwań przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne mogą uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki efektywnym procesom i systemom pozwalającym zwiększyć skuteczność działań, zredukować koszty oraz usprawnić przepływ informacji i współpracę. Dzięki większej przejrzystości działania i wyników łańcuchów dostaw firmy mogą z powodzeniem zwiększyć zadowolenie klientów oraz zyskowność, a także wykorzystywać nowe możliwości rozwoju.

Dlatego też polecamy wdrożenie systemu ERPMicrosoft Dynamics NAV. Dzięki systemowi wspomagającemu zarządzanie firmą przedsiębiorstwa mogą osiągnąć następujące korzyści:

  • Redukcja stanów magazynowych (zapasów)
  • Redukcja kosztów materiałowych
  • Redukcja nakładów pracy i kosztów produkcji
  • Poprawa jakości obsługi klientów i wzrost sprzedaży
  • Zwiększenie poziomu kontroli księgowej