Zoptymalizuj sprawność łańcucha dostaw dzięki Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV jest wyposażony w zintegrowane funkcje zaspokajające potrzeby związane ze zarządzaniem przedsiębiorstwem (ERP). Np. sprzedaż, zaopatrzenie, realizacja zamówień, produkcja oraz zarządzanie finansami, a także umożliwiające optymalizację przepływu towarów przez łańcuch dostaw. Microsoft Dynamics NAV jest elastycznym, atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem, które umożliwia przedsiębiorstwom zsynchronizowanie i zautomatyzowanie procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, skrócenie cykli dostaw, podniesienie poziomu zadowolenia klientów, zwiększenie zakresu współpracy z partnerami handlowymi i uzyskanie wglądu w funkcjonowanie firmy.

Główne dziedziny, dla których przeznaczone jest to rozwiązanie, to:

System daje dostęp do zintegrowanych, aktualnych danych zebranych w standardowych formatach, które pozwalają na wymianę informacji za pomocą popularnych narzędzi ułatwiających komunikację i współpracę, co umożliwia synchronizację całego łańcucha dostaw. Oznacza to, że procesy zachodzące zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i poza nim mogą się stać przejrzyste, co pozwoli Ci wydajniej współpracować z partnerami handlowymi, zadowolić klientów, reagować na zmiany oraz sprostać wyzwaniom konkurencyjnych rynków.

Microsoft Dynamics NAV został stworzony na podstawie technologii Microsoft, dzięki czemu ściśle współpracuje z innymi produktami i technologiami tej firmy stosowanymi w przedsiębiorstwach na całym świecie, w tym z Microsoft SQL Server, Windows Server, Microsoft BizTalk Server i Microsoft Office. Twoi pracownicy będą mogli produktywnie pracować za pomocą dobrze znanych narzędzi, co pozwoli im podejmować przemyślane decyzje.

Łatwość indywidualizacji, wdrożenia, użytkowania i konserwacji Microsoft Dynamics NAV umożliwi Ci:

  • dostarczenie pracownikom w całym łańcuchu dostaw informacji, których potrzebują i dzięki którym będą mogli oszczędzić czas, zredukować koszty i podnieść poziom zadowolenia klientów
  • zwiększenie produktywności poprzez zintegrowanie, usprawnienie i zautomatyzowanie procesów
  • ulepszenie procesu uzupełniania zapasów i zarządzania nimi
  • optymalizację procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw
  • uzyskanie szybkiego zwrotu kosztów poniesionych w związku z inwestycją i obniżenie ogólnych kosztów zarządzania firmą