Przykładowe zestawienie korzyści z wdrożenia systemu ERP dla średnich przedsiębiorstw

Firma handlowa lub produkcyjna Instalacja dla 15 użytkowników
Wartość magazynu 2 mln zł
Obrót 30 mln zł rocznie
Instalacja dla 40 użytkowników
Wartość magazynu 5 mln zł
Obrót 150 mln zł rocznie
Zwiększona produktywność pracowników oraz całego przedsiębiorstwa
(Zarząd, Dział IT, wszystkie działy w firmie)
135.000 PLN (min. 15%) 360.000 PLN (min. 15%)
Większa szybkość i lepsza przejrzystośćraportowania i analizowania danych 30.000 PLN (min. 20%) 50.000 PLN (min. 20%)
Redukcja stanów magazynowych i lepsza rotacja zapasów 60.000 PLN (min. 30%) 100.000 PLN (min. 20%)
Zwiększona kontrola kosztów, płatności oraz cash flow 45.000 PLN (min. 30%) 60.000 PLN (min. 30%)
Lepsze zarządzanie logistyką oraz współpracą z Dostawcami i Klientami 40.000 PLN (min. 20%) 80.000 PLN (min. 20%)
Zmniejszone koszty sprzedaży i redukcji błędów logistycznych 90.000 PLN (min. 10%) 225.000 PLN (min. 10%)

RAZEM szacunkowe roczne korzyści z wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV

340.000 PLN

775.000 PLN

Redukcja stanów magazynowych (zapasów)

Podstawową korzyścią z wdrożenia systemu ERP, widoczną dla działu logistyki i magazynowania, jest obniżenie stanów magazynowych. Poprawa planowania i organizacji w zakresie gospodarki materiałowej po wdrożeniu systemu ERP może powodować znaczną redukcję poziomu utrzymywanych zapasów. Redukcja zapasów (składnika, który stanowi istotny udział aktywów przedsiębiorstwa) nie jest przy tym zazwyczaj jednorazowa, ponieważ wdrożenie Microsoft Dynamics NAV umożliwia trwałą kontrolę stanów magazynowych i tym samym ograniczenie kosztów ich utrzymywania.

Mierzalny element procesu Spodziewane korzyści
 • Zmniejszenie całkowitych kosztów dystrybucji
 • Poprawa punktualności dostaw
 • Redukcja poziomu zapasów
 • Zmniejszenie kosztu i czasu importu/eksportu
 • Poprawa wykorzystania powierzchni magazynowej
 • Redukcja czasów pobierania i pakowania
 • Zmniejszenie kosztów realizacji dostaw
 • Redukcja poziomu zapasów o 30%
 • Poprawa punktualności dostaw z 70% do 87%
 • Zmniejszenie kosztów transportu zapasów o 20%
 • Redukcja średniego dystansu i czasu dostaw o 33%
 • Zwiększenie rotacji zapasów o 20%

Redukcja kosztów materiałowych

Z perspektywy działu zakupów i zaopatrzenia podstawową korzyścią z wdrożenia systemu ERP jest z pewnością redukcja kosztów materiałowych. Microsoft Dynamics NAV pozwala określić przewidywane zapotrzebowanie na materiały i towary, wymagania względem warunków i terminów przyszłych dostaw. W przedsiębiorstwie, w którym wdrożony jest system Microsoft Dynamics NAV, nie jest konieczne utrzymywanie wysokich stanów zapasów, co może z kolei prowadzić do obniżenia kosztów działalności.

Mierzalny element procesu Spodziewane korzyści
 • Poprawa terminów i warunków dostaw
 • Zmniejszenie kosztów zakupów
 • Zmniejszenie kosztów magazynowania
 • Poprawa obsługi zobowiązań
 • Poprawa doboru dostawców
 • Redukcja czasu odpowiedzi dostawców na zapytanie ofertowe o 80%
 • Zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami o 40%
 • Zmniejszenie kosztów zakupów o 5-10%

Redukcja nakładów pracy i kosztów produkcji

Zmniejszenie nakładów pracy będzie z pewnością docenione przez działy produkcji. Wdrożenie systemu ERP może także prowadzić do optymalizacji nakładów pracy, m.in. poprzez mniejsze niedobory zasobów, mniejszą liczbę przestojów, powtórzeń i nadgodzin.

Minimalizacja niedoborów przy pomocy analizy MRP oraz lepsza organizacja pracy pozwalają z reguły na skrócenie czasu realizacji zamówień, uniknięcie zakłóceń, sprawną kontrolę wykonywanych zadań. Microsoft Dynamics NAV pozwala skupić się na rozwijaniu lepszych metod działania, zwiększaniu jakości i wydajności pracy.

Mierzalny element procesu Spodziewane korzyści
 • Poprawa efektywności produkcji
 • Dostawy na czas
 • Redukcja kosztów ogólnych produkcji
 • Redukcja kosztów materiałów
 • Poprawa jakości produkcji
 • Poprawa dostępności surowców
 • Wydłużenie czasu „ życia” narzędzi
 • Zmniejszenie liczby braków (błędów) produkcyjnych
 • Dostępność surowców do produkcji poprawiona z 80% do 97%
 • Redukcja nadgodzin pracowników 25%
 • Zwiększenie wydajności maszyn i linii produkcyjnych 5–20%
 • Zmniejszenie pracochłonności harmonogramowania produkcji 10%

Poprawa jakości obsługi klientów i wzrost sprzedaży

Jest to główna korzyść z wdrożenia systemu ERP dla działu sprzedaży. W wyniku wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV organizacja procesu sprzedaży i produkcji może ulec znacznej poprawie. Przyczynić się to może do podwyższenia jakości obsługi klienta oraz wzrostu sprzedaży.

Na poprawę relacji z klientami duży wpływ ma dotrzymywanie czasu i warunków dostaw. W efekcie może to prowadzić do wzrostu satysfakcji i lojalności klientów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, handlowcy mogą skupić się na sprzedaży, zamiast na rozpatrywaniu reklamacji i wyjaśnianiu błędów w poprzednich dostawach.

W przypadku wyrobów produkowanych na zamówienie, odpowiednie kalkulacje pozwalające na wycenę zamówień mogą być sporządzane przez handlowców lub czasem nawet samych klientów. Wyższa jakość obsługi klienta może również prowadzić do zmniejszenia liczby utraconych kontraktów oraz zwiększenia potencjalnej wielkości sprzedaży.

Mierzalny element procesu Spodziewane korzyści
 • Poprawa dokładności zamówień oraz zwiększenie liczby dostaw na czas
 • Poprawa dokładności prognoz
 • Bardziej efektywna strategia cen i promocji
 • Poprawa realizacji dostaw według specyficznych oczekiwań klientów
 • Poprawa efektywności działów sprzedaży
 • Poprawa dokładności konfiguracji produktów z klientem w czasie rzeczywistym
 • Redukcja czasu obsługi zamówień o 90 %
 • Zmniejszenie liczby telefonów potrzebnych do realizacji zamówień o 80 %
 • Poprawa dostępności produktów do sprzedaży z 80 % do 98%

Zwiększenie poziomu kontroli księgowej

Do głównych korzyści z wdrożenia systemu ERP widocznych z perspektywy działu finansowego należy zwiększenie poziomu kontroli księgowej. Lepsze procedury kontroli płatności mogą znacząco skrócić czas spływu należności, tym samym pozwalając przedsiębiorstwu utrzymać płynność finansową.

Microsoft Dynamics NAV umożliwia także automatyzację procesu fakturowania, monitów, możliwość przygotowywania zestawień okresowych i śledzenie zaległych płatności. Możliwość sprawdzania zadłużenia klienta już na etapie składania przez niego zamówienia oraz bardziej sprawna obsługa zamówień prowadzić może do dalszego ograniczenia problemów ze ściągalnością należności.

Systemy ERP mogą także umożliwić przedsiębiorstwom lepsze śledzenie warunków finansowych dostaw, co umożliwia bardziej szczegółowe planowanie przepływów pieniężnych oraz płacenie tylko za te faktury, które stają się wymagalne. Dzięki temu może obniżyć się poziom utrzymywanego stanu środków pieniężnych.

Mierzalny element procesu Spodziewane korzyści
 • Poprawa czasu i kosztów konsolidacji danych
 • Poprawa kontroli należności i zobowiązań
 • Poprawa produktywności personelu
 • Lepsze wsparcie dla podejmowania decyzji w oparciu o dane ekonomiczne
 • Redukcja czasu zamykania okresów obrachunkowych o 50%
 • Redukcja liczby pracowników o 25%
 • Wzrost liczby udzielanych upustów tytułem wcześniejszej zapłaty o 230%
 • Skrócenie czasu spłaty należności o 20%