Opinia o innowacyjności Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Zintegrowany system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem

Technologia: Microsoft Dynamics™ NAV – Zintegrowany system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem

Przedmiot opinii

Przedmiotem opinii jest system Microsoft Dynamics NAV, będący rozwiązaniem informatycznym przeznaczonym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning – ERP). System Microsoft Dynamics NAV został zaprojektowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Systemy informatyczne typu ERP umożliwiają firmom planowanie i przegląd wydajności całego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych jego jednostek. System Microsoft Dynamics NAV wspiera firmy w zakresie zarządzania:

 • finansami
 • produkcją
 • projektami
 • sprzedażą i marketingiem
 • serwisem
 • łańcuchem dostaw
 • zasobami ludzkimi

Opis technologii

Microsoft Dynamics NAV (dawniej Navision), jako system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) jest zintegrowanym rozwiązaniem biznesowym, łączącym w sobie cechy funkcjonalnego, niezawodnego i w pełni zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie firmą. Zawiera on moduły umożliwiające planowanie oraz optymalizację produkcji i dystrybucji, a także zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i możliwość integracji z technologią internetową (e-Biznes, XML, WebServices).

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV może zastąpić kilka innych programów wykorzystywanych przez firmę, gdzie każdy z nich był dedykowany wspomaganiu tylko jednej dziedziny prowadzania przedsiębiorstwa.
Na poniższym obrazku przedstawiono graficznie integrację, jaka dokonywana jest przez system z różnymi obszarami działania firmy.

grafika

Na jednej platformie opartej na bazie danych Microsoft SQL instalowane są różne powiązane ze sobą funkcjonalności. Małe i średnie firmy korzystają najczęściej z różnych programów do obsługi księgowości, do nadzorowania stanów magazynowych oraz np. dystrybucji. Programy takie nie są ze sobą ściśle zintegrowane. Wymiana danych pomiędzy nimi może odbywać się jedynie za pośrednictwem raportów lub plików tworzonych przez obsługujących je pracowników. Taki proces jest mało wydajny i narażony na większą liczbę błędów, niż w przypadku automatycznej wymiany danych.

System Microsoft Dynamics NAV zawiera w sobie wszystkie moduły niezbędne do prawidłowego prowadzenia firmy. Oprócz tego dostępne są w nim zaawansowane narzędzia do prowadzenia analiz i tworzenia rozmaitych raportów. Wszystkie te elementy są ze sobą zintegrowane. Dane w poszczególnych modułach, w zależności od konfiguracji, mogą być także widoczne w innych miejscach systemu. Raporty mogą być bardziej rozbudowane i uwzględniające informacje z różnych części systemu. Są to zalety posiadane przez większość zintegrowanych systemów ERP wspomagających zarządzanie.

Pozycja produktu na rynku światowym

Na rynku systemów ERP dla średnich przedsiębiorstw najpopularniejsze są produkty trzech głównych producentów: Oracle, SAP i Microsoft.

SAP był jedną z pierwszych firm dostarczających oprogramowanie typu ERP dla przedsiębiorstw. Natomiast Oracle kojarzony jest głównie z bazami danych. Z czasem, głównie dzięki przejęciom firm tworzących oprogramowanie ERP i CRM, pojawił się również na tym rynku. Jego kluczowymi produktami są: Oracle EBS, JD Edwards i PeopleSoft.

Microsoft Corporation kojarzony jest natomiast z systemem operacyjnym Windows oraz narzędziami biurowymi Office. Na rynek systemów EPR wszedł w roku 2000, kiedy zaczął przejmować firmy zajmujące się dostarczaniem produktów z zakresu ERP. Microsoft Corporation ma w ofercie pięć systemów typu ERP. Dwa najważniejsze z nich to Microsoft Dynamics NAV (wcześniejsza nazwa Navision), przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Microsoft Dynamics AX (wcześniejsza nazwa Axapta) przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw. Od tego czasu z powodzeniem rywalizuje z pozostałymi producentami i odnosi coraz to większe sukcesy.

Warty podkreślenia jest fakt, iż z rozwiązań Microsoft Dynamics korzysta ponad 350.000 przedsiębiorstw i ponad 5 mln użytkowników na całym świecie!
Raport stworzony przez firmę Panorama – Consulting Solutions o nazwie “CLASH OF THE TITANS 2014 – An Independent Comparison of SAP, Oracle and Microsoft Dynamics” na podstawie 400 wdrożeń systemów ERP (trzech wcześniej wymienionych producentów) z 31 krajów wymienia mocne strony Microsoft Dynamics NAV:

 • duża elastyczność
 • łatwość integracji
 • znajomość interfejsu użytkownika
 • silne wsparcie dla rozwiązań wewnętrznych oraz między różnymi firmami
 • duże możliwości walutowe oraz lokalizacyjne
 • możliwość śledzenia fizycznych przedmiotów jak i transakcji finansowych
 • silne funkcje MRP oraz handlowe

Na wykresie poniżej został przedstawiony udział w rynku systemów ERP Microsoft Dynamics łącznie AX oraz NAV.

udział w rynku Microsoft Dynamics AX i NAV

Rynek systemów ERP w 2013 roku 
(na podstawie raportu Clash of Titans 2014)

Na kolejnym schemacie został z kolei przedstawiony średni czas implementacji systemu w firmie. Wynika z niego, że to oprogramowanie firmy Microsoft jest statystycznie najszybciej wdrażane.

czas implementacji Microsoft DynamicsŚredni czas implementacji systemów ERP (w miesiącach)
(na podstawie raportu Clash of Titans 2014)

Innowacyjność Microsoft Dynamics NAV (Navision)

System Microsoft Dynamics NAV (Navision) jest oprogramowaniem innowacyjnym w trzech kategoriach. Jako innowacyjność marketingowa, innowacyjność procesowa oraz innowacyjność organizacyjna. Rozwiązania, które wyróżniają to narzędzie w porównaniu z systemami konkurencji to:

 • Użytkownik internetowy – technologia umożliwiająca użytkownikom łatwy dostęp do danych systemu Microsoft Dynamics NAV za pomocą przeglądarki internetowej. Jest ona przydatna zwłaszcza w rozproszonych wielooddziałowych przedsiębiorstwach oraz w instalacjach w chmurze (Cloud Computing). Każdy użytkownik może skorzystać z przyjaznego interfejsu, dostosowanego do roli użytkownika, umożliwiającego swobodne przeglądanie i edycję danych. Użytkownik internetowy w Microsoft Dynamics NAV jest kompatybilny z różnymi przeglądarkami, takimi jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome czy Safari.
 • Technologia budowania raportów i wykresów – wraz z nową wersją NAV 2013 firma Microsoft przebudowała ponad 700 raportów i rozszerzyła funkcjonalność ponad 200 z nich, dostosowując je do najnowszego standardu Microsoft Dynamics NAV Report UX. Dzięki nowym raportom użytkownicy mogą skorzystać z takich funkcji jak dynamiczne sortowanie, grupowanie danych lub wklejanie graficznych analiz. Przebudowane raporty działają również znacznie szybciej, co ma duże znaczenie w codziennej pracy użytkowników. Rozbudowane zostały również narzędzia do prezentacji danych. Dzięki wykorzystaniu technologii Business Intelligence analizy w systemie Microsoft Dynamics NAV są jeszcze bardziej przyjazne użytkownikowi.
 • Wstążka Microsoft – narzędzie pozwalające na organizację powiązanych ze sobą funkcji, tak aby były łatwiejsze do znalezienia dla użytkownika. Technologia ta została po raz pierwszy wykorzystana w Microsoft Office 2007 i z powodzeniem jest przenoszona i rozwijana w innych produktach Microsoft. Korzyści z zastosowania wstążki zostały potwierdzone w badaniach nad produktywnością użytkowników z nowego interfejsu Microsoft Dynamics NAV

  wstążka Microsoft

  Wstążka zawiera wszystkie najbardziej potrzebne funkcje w zależności 
  od aktualnie wyświetlanego okna –
  na przykładzie wstążka dla okna Plan Kont

 • Technologia SIFT – (SumIndex Fields Technology) pozwala na przeprowadzanie bardzo wielu złożonych obliczeń, przy pomocy metody agregacji danych. Jest ona wykorzystywana do wykonywania szybkich obliczeń niezależnie od liczby rekordów. SIFT pozwala otrzymać wyniki obliczeń natychmiast po nałożeniu filtrów ograniczających dziedzinę obliczeń. To, co odróżnia technologię SIFT od innych rozwiązań stosowanych w konkurencyjnych produktach, to szybkość otrzymywania informacji.
 • Wymiary księgowe i ich analiza – pozwalają na dodatkową charakterystykę zapisów na poszczególnych kontach. Wymiary są rozwiązaniem specyficznym dla systemów ERP. Pozwalają na przypisanie do danego rodzaju zapisu (konta, nabywców, zapasów) dodatkowych informacji użytecznych w rozbudowanej analizie. W systemie można zdefiniować dowolną liczbę wymiarów księgowych i ich wartości. Ta opcja jest niezwykle użyteczna przy tworzeniu analiz wieloczynnikowych. Wymiary zastępują prowadzenie złożonych kont analitycznych w systemie, dzięki czemu upraszczają i mocno przyspieszają tworzenie analiz przez użytkowników
 • Integracja z portalem Microsoft SharePoint – pozwala na dostęp do funkcjonalności systemu przez przeglądarkę internetową. Dzięki SharePoint możliwe jest również zarządzanie i przeglądanie dokumentów oraz wymianę informacji i plików pomiędzy pracownikami. Centrum użytkownika (Role Centers) – to specjalne widoki i okienka, które każdy użytkownik może samodzielnie konfigurować zgodnie z rolą (stanowiskiem, zakresem obowiązków) pełnioną w firmie. Ułatwiają one korzystanie z systemu i skracają czas potrzebny na znalezienie w nim najważniejszych informacji takich jak dokumenty, raporty, analizy, komunikaty lub nawet elementy poczty Outlook czy strony internetowe. Obsługa wszystkich tych opcji jest możliwa przy pomocy kilku kliknięć. Rewolucyjny graficzny interfejs użytkownika oparty o role (Role Centers) powstał głównie z myślą o zwiększeniu produktywności pracowników w firmie, a co za tym idzie w celu zwiększenia korzyści z inwestycji z Microsoft Dynamics NAV.

  Sharepoint Microsoft Dynamics

  Każdy użytkownik systemu ma możliwość dostosowania głównego widoku 
  w systemie według swoich potrzeb – na przykładzie widok 
  dostosowany do roli Dyrektor Finansowy.
 • Integracja z Microsoft AzureMicrosoft Azure to otwarta i elastyczna platforma usług w chmurze zarządzanych w centrach danych firmy Microsoft Corporation. Rozwiązanie to umożliwia szybkie instalowanie i wdrażanie aplikacji oraz zarządzanie nimi w internecie. Dzięki Microsoft Azure klienci Microsoft Dynamics NAV mogą korzystać z aplikacji nie tylko w wersji lokalnej (on-premise), czy hostowanej przez partnera, lecz także w modelu chmury dostarczanej przez Microsoft i dostosowywanej przez partnera do indywidualnych potrzeb klienta. Atutami Microsoft Azure są elastyczność, wysoka moc obliczeniowa oraz brak konieczności inwestowania we własną infrastrukturę IT.
 • Integracja z Microsoft Office 365Office 365 jest kompletnym rozwiązaniem biznesowym, zawierającym aplikacje dostępne w chmurze takie jak: Microsoft Office, Sharepoint, Exchange i Lync. W momencie połączenia Microsoft Dynamics NAV z aplikacjami używanymi w biurze takimi jak Microsoft Office, dostępne są następujące możliwości:
 • Zapytania (Query) – jest to nowy obiekt, umożliwiający łatwe analizowanie zestawu danych z jednej lub kilku tabel systemu Microsoft Dynamics NAV. Pozwala również na określenie sposobu połączenia danych z  tabel, ustawienia filtru na wynikach oraz definiowania metody sumowania danych. Ważną cechą Zapytań (Query) jest ich optymalizacja pod kątem bazy danych Microsoft SQL. Wyniki wyszukiwania Zapytań można zapisać w postaci plików XML lub CSV. Dodatkowo mogą być one przygotowane pod OData Web service i przeglądane w Excel PowerPivot lub SQL Reporting Services.
 • Protokół OData – Open Data Protocol (OData) jest to protokół sieciowy (web services) stworzony przez firmę Microsoft, służący do pobierania oraz aktualizowania danych. Jest on oparty na standardowych protokołach sieciowych takich jak HTTP i Atom, rozszerzonych o możliwość wykonywania zapytań i zwracania podzbiorów danych w formacie XML lub JSON. Dzięki funkcjonalności OData w Microsoft Dynamics użytkownicy mają łatwiejsze możliwości dostępu do danych w innych aplikacjach Microsoft takich, jak PowerPivot w Microsoft Excel
 • Integracja z Microsoft Excel – umożliwia kopiowanie danych z Microsoft Dynamics NAV do Microsoft Excel, ale również w drugą stronę. Umożliwia kopiowanie danych z Microsoft Excel bezpośrednio do systemu Microsoft Dynamics NAV bez jakichkolwiek dodatkowych mechanizmów.

Jako innowacyjności procesowe należy wymienić:

 • Prognozowanie przepływów pieniężnych – krytycznym zagadnieniem dla każdego przedsiębiorstwa jest utrzymanie bieżącej płynności finansowej. Aby prawidłowo sterować przepływami środków pieniężnych, menedżerowie potrzebują bieżącej informacji na temat ich stanu bieżącego, planowanych wpływów i wypływów. Niestety szybki dostęp do tych informacji nie zawsze jest łatwy i wynika z wielu czynników. Microsoft Dynamics NAV 2013 dostarcza narzędzia, które ułatwiają to zadanie. System czerpie dane z różnych źródeł: otwartych zamówień, należności, zobowiązań itp. Użytkownik decyduje, które dane są analizowane i może wybrać jedną z wielu opcji kontroli. Microsoft Dynamics NAV 2013 na podstawie zdefiniowanych parametrów tworzy sugerowane scenariusze, które użytkownik może edytować.
 • Rachunek kosztów (Cost Accounting) – dzięki rozwiniętej funkcjonalności finansowej w Microsoft Dynamics NAV 2013 możliwe jest również rozszerzenie analizy kosztów przedsiębiorstwa. System umożliwia kontrolowanie budżetowych lub aktualnych kosztów operacyjnych, kosztów wydziałowych, kosztów produkcyjnych oraz kosztów projektowych.
 • Zarządzanie kompletacją – łączenie (kompletując) składników w prostych procesach produkcyjnych, które nie wymagają pełnego wsparcia zarządzania i planowania produkcją.
 • Graficzna analiza dostępności w czasie i wg zdarzenia – w ramach nowej wersji Microsoft Dynamics NAV 2013 wprowadzone zostały dodatkowe funkcjonalności pozwalające na lepsze zarządzanie zapasami i stanami magazynowymi. Analiza według zdarzenia prezentuje przewidywane ruchy magazynowe związane z danym zapasem, takie jak planowane zapotrzebowanie lub planowana dostawa. Analiza w czasie prezentuje przewidywane ruchy magazynowe w zależności od daty zdarzenia takiego jak zamówienie zakupu lub zamówienie sprzedaży.

Podsumowanie

Powyższa analiza pozwala stwierdzić, że system Microsoft Dynamics NAV 2013 jest narzędziem innowacyjnym, zarówno w płaszczyźnie użytkowej jak i technologicznej.

Spis źródeł

1. Microsoft Dynamics (http://www.microsoft.com/pl-pl/dynamics/)
2. Packaging of Functionality & Product Capabilities in Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Microsoft Corporation, 2013.
3. What’s new in Microsoft Dynamics NAV 2013. Microsoft Corporation.
4. Clash of the Titans. An Independent Comparison of SAP, Oracle and Microsoft Dynamics. PANORAMA CONSALTING SOLUTIONS.
5. http://www.erp24.pl/

Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości