Wielowalutowość

W realiach globalnej gospodarki wiele firm staje wobec konieczności raportowania i prowadzenia transakcji przy użyciu wielu walut. W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV udostępniona została funkcja, która umożliwia firmom prawidłowe księgowanie i wycenę transakcji w wielu walutach, a ponadto pozwala na wyświetlanie wyników księgi głównej w dodatkowej walucie raportowania, jak również konsolidowanie wyników firm używających różnych walut.

Konsolidacja

Konsolidacja oznacza łączenie sprawozdań finansowych dwóch lub kilku jednostek tworzących grupę kapitałową (firm zależnych). W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV każda firma objęta konsolidacją nazywana jest podmiotem gospodarczym. Firma utworzona z podmiotów gospodarczych tylko w celu konsolidacji (z wykluczeniem wspólnych transakcji) nazywana jest firmą skonsolidowaną.

Aby móc korzystać z funkcjonalność konsolidacji, należy najpierw zdefiniować w systemie firmę skonsolidowaną i jej podmioty zależne. Przed rozpoczęciem konsolidacji konieczne jest również wyeksportowanie oraz testowanie danych. Na podstawie danych uzyskanych w procesie konsolidacji można wygenerować kompletny raport przedstawiający całościową ocenę kondycji finansowej grupy.

Intrastat

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na przekazywaniu organom celnym informacji na temat obrotu towarowego z państwami UE. W ramach Intrastat firmy są zobowiązane do comiesięcznego raportowania przepływu towarów do organów statystycznych oraz dostarczania raportu organom podatkowym.  System ERP Microsoft Dynamics NAV zawiera narzędzia ułatwiające przygotowanie deklaracji Intrastat oraz różne inne funkcje w tym obszarze, w tym również możliwość eksportu deklaracji Intrastat w formacie pliku XML.